Chefer trötta på dåliga möten enligt undersökning

Tidningen Chef har genomfört en webbundersökning om möten på jobbet och resultatet publiceras i nr 4 som kom ut precis. Själva undersökningen gav snabb respons från de som svarade och deras tolkning är att det väcker känslor! En fjärdedel spenderar mer än 40% av sin arbetstid i möten och lika stor andel lägger ner ca 30%.


Vad tycker de som svarat om…
… antal möten   -> anser 43% för många möten, 54% precis lagom, 3% för få
… effektiviteten -> anser 46% effektiva ibland, 50% oftast effektiva, 2 % aldrig, 2 % alltid
… kollad du din telefon under pågående möte -> 71% ja, 29 % nej

Vi på Facilitatorhuset är inte förvånade för vi får ofta höra att många är trötta på dåliga möten – möten som saknar tydligt syfte och mål, möten som ligger kant i kant så att det inte finns tid emellan att förbereda, etc. Bild1

Vi ställer då den fräcka frågan – vems ansvar är det?
Som vi ser det – vars och ens! Vad kan man göra åt det? Först och främst att vara förberedd och ha en tydlig struktur och sedan är det inte helt fel att lära sig arbetssätt och metoder för att komma till resultat på ett sätt som engagerar.

Vi erbjuder flera olika kurser i mötesledning/facilitering för att stödja dig att bli en mästare på möten du med! Läs mer på vår hemsida www.facilitatorhuset.se