Dags att prioritera reflektion….

grupptänk m lampanDe som är lite framsynta och vill utforska och testa nya grepp på sina möten upptäcker ibland att det inte riktigt funkar hela vägen. Allt var så väl genomtänkt, kul och givande upplägg och ändå känns det inte riktigt bra i magen när mötet är slut. ”Vad var felet? Jag gjorde ju allt rätt.” är det lätt att tänka i det läget. Jag tror att många gånger när den känslan uppstår är det kanske så att allt var så otroligt smart och väl genomtänkt att deltagarna inte ens fattade det. De har helt enkelt inte förstått varför de ska göra på nytt sätt och hur delarna av mötet tillsammans blir en helhet som underlättar lärande och förståelse för det som samtalas om. Ett busenkelt gammalt hederligt råd är då att prioritera tid för reflektion under själva mötet. Låt deltagarna med jämna mellanrum reflektera individuellt, i bikupor och i grupp kring något som just åstadkommits tillsammans i mötesrummet. Enkla frågor kan ställas typ: Vad har vi just varit med om? Vad kan vi använda det här resultatet till? Hur kan vi använda det? Varför gjorde vi på just det här sättet? Vad kan vi lära oss av det? Vad kom vi fram till? Handen på hjärtat – planerar du in tid för reflektion på dina möten??

Vikten av reflektion är en av Thiagis principer – läs mer om hans utbildning i interaktiva möten den 14-16 maj här. 

/Maria