Fånga deltagarnas kunskap!

Forskning visar att inlärning på möten och kurser ökar med mer än 50% om vi jobbar mer interaktivt. Dr Thiagi, indisk-amerikansk forskare och guru inom praktisk pedagogik – har många pedagogiska och lättanvända metoder som kan hjälpa dig att öka effekten på dina möten och kurser. Han utgår också från ett antal principer som han alltid följer i sitt praktiska arbete med grupper. En av dem är att man i möten och på utbildningar kan räkna med att gruppen som helhet har mer kunskap i ämnet än man själv. Då är det ju extra viktigt att verkligen ta tillvara på och fånga upp den kunskap som finns i gruppen så att det blir ett riktigt bra resultat av mötet/utbildningen. Handen på hjärtat – hur gör du det när du leder möten? Är det den som låter mest som får dela med sig av sin kunskap? Eller kanske du frågar den mest tystlåtne inför gruppen i hopp om att denne ska dela med sig? Inte alltid så lätt att veta hur man kan gå tillväga  – men det finns alldeles väldigt snillrika metoder och verktyg för just detta. Många av dem är Thiagi  upphovsman till. På www.thiagi.com finns mycket mer att läsa om hans metoder och verktyg. Och du får lära dig 24 metoder att skapa interaktiva möten på den 14-16 maj när han kommer till Sverige. Läs mer om kursen ”Thiagis interaktiva metoder” här.  /Maria

 

Dr Thiagi – proffs på interaktiva möten och utbildningar.

Facilitatorhusets hemsida