Snöbollen – metod för gemensam prioritering

Kasta snöbollDen här veckan fortsätter vi spinna på temat – vi har en massa bra förslag i gruppen, men vi måste sålla för att verkligen se skogen för alla träden. Denna metod funkar bra i grupper från kanske 8-flera hundra personer. Den kan passa för att inventera vilka åtgärder som är viktigast, hitta bra förslag som gruppen kan stå bakom eller för att hitta lösningar på vilket problem som helst. Ganska lik förra veckans metod 35, men denna rangordnar inte förslagen fullt ut – däremot får du en mer uttalad konsensus kring slutresultatet med denna metod. Den inbjuder också till många givande samtal i grupper som hjälper till förankra det som till slut kommer fram. Gör så här:

1. Be alla deltagare skriva ett förslag på en egen lapp. Ex) Skriv ditt bästa förslag på vad vi kan göra för att vi ska få till bättre möten internt.

2. Deltagarna får två och två berätta sitt förslag för varandra och enas om vilket av de två förslagen som de ska gå vidare med.

3. Nu står alla två och två och alla dessa bikupor ombedes att leta upp en annan bikupa (par) så att det bildas grupper om fyra personer nu. Dessa fyra personer får i sin grupp ta ställning till vilket av de två förslag som finns nu som ska få gå vidare till nästa omgång. Här kan det bli mycket diskussioner….

4. Alla 4-grupperna får leta upp en annan 4-grupp, så att det nu är grupper om 8 personer. Nu ska 8 personer enas om vilket av de två förslagen som de kan gå vidare med.

5. Skriv upp alla gruppernas slutresultat synligt för alla – ev fortsätt med vanlig prickröstning om nödvändigt.

När grupper om 8 personer har enats om gemensamt förslag har en exempelvis en grupp på 24 personer sållat hårt och fått fram tre förslag som det finns stort konsensus kring i gruppen. Är gruppen stor- kanske närmare 100 personer – så brukar flera av gruppernas förslag vara väldigt lika varandra och därmed blir inte antalet slutliga förslag fler än hanterbart och överskådligt ändå.

Sugen på att prova denna metod? Kom till Metodmaraton den 28 mars på Nordic Light Hotel. Läs mer och anmäl här.

Trevlig Helg!

/Maria