Kommer de som behövs till dina möten?

Många är dem som uppgivet klagat på att det alltför ofta saknas viktiga personer på deras möten. Då blir det svårt att få till det där engagemanget som behövs för att beslut ska genomföras och handlingsplaner verkställas. En självklar anledning till att det ser ut såhär för många är ju förstås att vi har begränsad tid och vissa personer är alldeles för uppbokade i alla möjliga möten hela dagarna. Än så länge klarar vi inte att rent fysiskt dela på oss själva så vi kan vara med på två ställen samtidigt. MEN…..kan det också vara så att dina möten inte alltid är väl förberedda, tar upp frågor som inte känns helt relevanta för deltagarna och/eller är rent av för tråkiga?? Hur gör du för att hålla energin uppe och sätta igång maskineriet när det stannat av i mötesrummet?

Mer om facilitering här