Politiker behöver vara världsbäst på dialogmöten!

Har just haft en introduktion i facilitering för ett gäng lokalpolitiker i en kommun. Dessa har i uppdrag att med jämna mellanrum bjuda in medborgarna till medborgardialoger inom olika områden. Så smart av kommunens kommunikatör att tänka på att de kanske behöver stärkas i sin mötesledarroll! Som politiker har du säkert åtminstone i stora drag – redan en tydlig åsikt om hur saker bör lösas. Men i medborgardialogen måste de kliva tillbaka och istället inta en neutral hållning till sakfrågan under själva mötet. Varför det då? Jo, annars blir det nog inte så mycket dialog utan mötet kan snabbt förvandlas till ett informationsmöte istället. Det är förstås helt ok om hela syftet med mötet var att informera. Men vill man ha dialog och utforska saker tillsammans krävs neutral mötesledning. Facilitering främjar helt enkelt demokratin!!

Mer om facilitering här