Om vikten av att lyssna….

Det kan inte sägas nog ofta. Tänk på att du har två öron och en mun! Vi har alla hört det och det ligger absolut nåt viktigt i det. Jag träffar ideligen på problemet på möten där deltagare pratar förbi varandra. Varför det? Jo – när de anar att de har olika åsikter om nåt, börjar de koncentrera sig på att tänka ut vad de ska säga nästa gång det blir möjlighet att få ordet – istället för att verkligen lyssna på det som sägs i rummet. Därför blir facilitatorns roll ofta att säkerställa att alla verkligen lyssnar på varandra. Hur kan man då göra det?

1. Skriv upp synligt vad som sägs

2 Sammanfatta och stäm av med sändaren/den som pratade att du förstått rätt

3. Ställ frågor

Mer om facilitering här