Det finns hopp för alla arbetsgrupper!

Har just haft ett samtal med en kund som jag håller på att hjälpa att utveckla deras team. I somras var det energilöst, mycket gnäll, ingen ville anstränga sig att göra nåt utöver det mest basala, några individer var i ständig konflikt med varandra etc…listan kan göras lång!

Efter en mätning av gruppen med Wheelans GDQ (Group Development Questionaire) och uppföljning av det resultatet har det börjat hända stora saker i gruppen.

Idag när jag pratar med chefen berättar han att ”så här kul har vi aldrig haft det på jobbet”! Det får förstås stå för chefen, men när jag träffar gruppen nästa vecka har jag hopp om och tror verkligen att fler delar den uppfattningen. Grupper börjar reparera sig själv när saker och ting kommer upp till ytan och vågar uttalas. Vi behöver fler möten i arbetslivet där det ges plats för att säga det alla går runt och tänker och känner! Finns det utrymme för sånt på dina möten?

Mer om Facilitatorhuset och vad vi gör