Interventioner för att grupper ska utvecklas….

Gick på kurs i förra veckan. Otroligt nyttigt att själv sitta i skolbänken emellanåt:-)

Kursen var befolkad av väldigt många psykologer. I deras värld använder man sig frekvent av ordet interventioner. Känns mer långsökt i de kretsar jag vistats i under mitt yrkesliv. Men det är väldigt uppenbart att jag har sysslat med interventioner – fast jag kallat det allt möjligt annat. Har i och med detta fått bekräftat att det vi gör när vi jobbar med grupper finns det belägg för i forskningen också. Det värmer gott förstås!

Däremot lärde jag mig några nya sätt att jobba med – håll i dig – interventioner (sådär ja nu använder jag redan ordet själv…) på. Dvs enkla handfasta metoder som fungerar när man behöver utveckla ett team till att jobba mer effektivt tillsammans. Ser fram emot att få prova dem i nya grupper framöver med skräckblandad förtjusning. Så kul att utvecklas och prova nytt – men vågar jag?? Tänk om de vägrar, eller det fungerar inte eller någon blir sur eller….att allt blir helt fantastiskt! När provade du något nytt på ett möte senast??

Ex på metoder Facilitatorhuset använder

grupp som pratar