Konsten att sätta mål för möten

Jag håller på att sätta upp ett personligt mål, det är ännu inte helt klart, men alldeles snart hoppas jag vara redo för att kommunicera ut det till andra också. Personliga mål kan ju vara lite känsliga att prata om vitt och brett, det här handlar om träningsresultat för mig själv kan jag väl avslöja….Så finns det helt andra typer av mål. Att sätta upp mål med ett möte är en stor framgångsfaktor. Ofta har vi en agenda där det står vilka frågeställningar som ska tas upp under mötet. Men exakt vilka leverabler vi önskar få ut av ett möte är långt ifrån alltid solklart för deltagarna. Förväntas vi ha tagit ett beslut? Om vad i så fall? Ska diskussionerna vi har mynna ut i en samsyn kring något, eller räcker det med att vi har vänt och vridit och belyst ett ämne utifrån olika perspektiv? Vad ska vi tänka, känna, säga när vi lämnar mötesrummet? Ja, jag skrev känna också. Du såg helt rätt! Mål kan vara mjuka också, såsom ökad motivation att jobba vidare med projektet eller bättre stämning i gruppen. Mål för möten får aldrig vara känsliga att kommunicera ut – tvärtom – öppna kort om vad man är ute efter skapar både tydlighet, delaktighet och kreativitet på möten!

Mer om möten och facilitering här