"Struntprat" behövs för effektivitet

Den amerikanske psykologen och forskaren Susan Wheelan är kvinnan bakom den numera ganska kända modellen för gruppdynamik, Integrated Model of Group Development. Den säger i korthet att alla grupper måste genomgå samma fem faser i sin strävan att utvecklas och bli effektiva som team. För att ett team ska fungera optimalt och befinna sig i den fjärde och mest produktiva fasen i Wheelans modell för gruppdynamik,  bör kommunikationen mellan teammedlemmarna bestå till ca 85% av rent jobbrelaterade frågor och diskussioner. Ca 15% behövs till mer ”lära-känna, bry sig om, ta hand om varandra”-samtal. Något att tänka på även i mötessituationer…

Läs mer om möteskultur och hur den kan förbättras här