Hur får man till kreativa möten?

porträttKreativa människor är dem som jobbar på reklambyråer, de med konstnärliga yrken och eventbolag. Eller…..nej, kreativa människor är alla dem som hittar lösningar på nya problem som uppstår i vardagen! Alla behöver vi ett visst mått av kreativitet för vardagens bestyr och sköta våra vanliga jobb i mataffären, på förskolan eller på det multinationella storföretaget. Hur stimulerar vi då vår kreativa förmåga och hur kommer den till användning på våra möten? Svaret på den frågan varierar antagligen stort. Men gemensamma nämnare är sannolikt att vi behöver störa det invanda och skapa ett tillåtande klimat i mötesrummet där alla känner att det är ok att vara lite lekfull och inte i alla lägen behöva tänka igenom allt som sägs och verka smart inför  varandra. Den enas idé kan stimulera en annan till en annan idé som i sin tur sätter igång hjärnkontoret hos en tredje och vips så kan en toppenlösning ha kommit fram! Hur stör du det invanda i mötesrummet och skapar ett avslappnat tillåtande klimat?

Läs mer om exempel på metoder som kan stimulera kreativitet och dialog