Mycket ramar och struktur är tråkigt eller….

Jag gillar att vara spontan! Att kunna improvisera och känna av läget på mötet och anpassa mig efter det i mitt sätt att leda gruppen. Jag gillar också att ha struktur och noggrant nedskrivet körschema. Vad knäppt! Det går väl inte ihop kanske någon tänker….jo, det är ju precis det det gör:-) Det är lättare att vara flexibel och spontan med en väl planerad agenda i ryggmärgen. Men det gäller att inte bli för flexibel så att man ger med sig för snabbt och ändrar i processen utan att reflektera över det. Då kan man lätt missa något viktigt och få mindre engagemang på mötet. Men man får heller inte vara kär i sin egen metod, det kan ha uppstått något som gjort att man måste ändra i processen, för att få till ett bra resultat på mötet. Lagom är bäst!!

Läs mer om facilitering och kurser härpeka.jpg