Parkera sidodiskussionerna!

Många är de som vittnar om stora svårigheter med att få stopp på diskussioner som – i många fall är viktiga – men som inte passar in på just det aktuella mötet. Hur gör man det på ett ”snyggt” sätt utan att stöta sig med vissa av deltagarna på mötet. Vårt hetaste tips där är att helt enkelt upprätta en yta på blädder el dyl där du som mötesledare skriver ner det som diskuteras men som inte passar in här. Anteckna när, på vilket möte, den diskussionen ska tas och vem som ansvarar för att säkerställa att det blir genomfört. Om det inte är uppenbart om sidodiskussionen verkligen är en sådan eller om den är viktig att ta på rådande möte, är det enkelt att helt enkelt fråga gruppen. Det brukar inte vara svårt för dem att avgöra!

Ex: Bristen på resurser. Lena tar upp i ledningsgruppen må 27/5.

 

parkeringsbild