Har du hört talas om workshopens 3 K?

För att säkra ett bra resultat under workshopen är det bra att leda gruppen genom dessa tre faser och att vara noga med att det är en fas i taget.

1. Kreativitet – oftast börjar en workshop med att öppna upp och skapa utrymme för nya idéer – både bra och dåliga. Här är det viktigt med en tillåtande atmosfär. En liten rynka i pannan, en suck kan lätt stoppa  intressanta idéer.

2. Kritik – efter den kreativa fasen är det naturligt att gå över till ett mer analytiskt tänkande. Nu låter tillåts gruppen ”kritisera” idéer. Hur hänger idéer ihop? Vilka hör inte hit eller håller inte måttet och  måste förtydligas?  Vilka idéer kan kombineras till en ny idé?

3. Konsensus – när analysen är klar behöver det summeras vilka idéer är vi överens om och vilka är vi inte överens om? Kanske räcker det med de som vi är överens om för närvarande? Kanske är de idéerna som vi inte är överens om som är de mest intressanta och bör utvecklas vidare?

Gruppen kan gå igenom dessa faser flera gånger under ett möte.

Kaos kan uppstå i gruppen och detta är inte automatiskt något fel utan snarare ett tecken på att en diskussion har fått rejält djup och att ni tillsammans är på väg att skapa något helt nytt. Ha is i magen och visa tålamod med gruppen – fortsätt att löpa genom hjulet och stötta gruppen att skapa ett fantastiskt resultat.Workshopens faser sid 97

Läs mer om facilitering …