Deltagarna har också ansvar för bra möte!

Det är lätt att ha synpunkter på mötesledaren. Han/hon har kanske inte skickat ut en tillräckligt informativ inbjudan, lyckas inte styra upp diskussionerna på ett bra sätt eller något annat som man som deltagare lätt kan irritera sig på. MEN – bra möten är bra samarbete mellan deltagarna i mötet och mötesledaren/facilitatorn. Resultatet av ett möte är de alla delaktiga i. Som mötesdeltagare har man ett ansvar att bidra till mötet efter bästa förmåga. Det kan också innebära att man ibland kanske måste hjälpa mötesledaren också med att föreslå ett tillvägagångssätt för en viss diskussion eller – för den delen – att ta ansvar för att man förstår vad som diskuteras och varför. Om man inte förstår måste man faktiskt fråga och ta reda på det så att man kan bidra till mötet på bästa sätt. Har tyvärr upptäckt att så inte alltid är fallet.
Låt det vara slut på det nu – i alla fall på dina möten!

Mer om effektiva möten och facilitering här