Körschemat – nyckeln till effektiva möten

Skriver du körscheman? Nej, inte agenda – det utgår vi från att du självklart har. Vi menar ett körschema som är bara för dig och som fungerar som ”manus” för dig som är mötesledare/facilitator. Vi har emellanåt coachinguppdrag där vi hjälper andra mötesledare där de får stöd, tips och idéer om hur de kan lägga upp mötet. För det mesta handlar det om att hjälpa till att skriva ett riktigt bra körschema. Det vanligaste misstaget hos mötesledare är att de har planerat mötet i för grova pusselbitar. Med körschemat blir det tydligare hur varje del av mötet ska hanteras. Allt från hur möbleringen ska se ut till hur stora grupper det ska vara, hur ordet fördelas så att alla kommer till tals, hur dokumentationen från grupparbetena ska se ut och vad man måste komma ihåg att påminna om innan lunch med mera. Sen kan du vara helt säker på att det inte kommer gå att hålla tiderna på körschemat i detalj. Men körschemats uppgift är att ge trygghet åt mötesledaren och en god struktur som stödjer deltagarna i mötet att prestera sitt bästa. Det är alltid lättare att planera om ifall man har nåt att utgå ifrån!Körschema bild