Möte med livet – Tobiasregistret

Den här gången väljer jag att skriva om något så allvarligt som livet självt. Tobiasregistret saknar stamcellsgivare till svårt sjuka personer i te x leukemi, blodbristsjukdomar etc. Det blir alldeles extra påtagligt när man har drabbats av det på nära håll. Idag lämnade jag blod till Tobiasregistret och det kommer ge mig en möjlighet att kanske få rädda någon annans liv. Finns det någon större glädje? Ta chansen du också!

Tobiasregistrets hemsida