Mindfulness för facilitatorer?

Medveten närvaro eller mindfulness är populärt idag och är ett begrepp som ursprungligen kommer från buddhismen och används för att öka medvetenheten om det inre livet och vilka tankar som ligger till grund för att skapa en viss upplevelse i livet.

Kan vi som leder möten ha nytta mindfulness?
Vi på Facilitatorhuset har provat några olika varianter av mindfulnessövningar. För egen del så har jag laddat ner en mindfulness-applikation i telefonen där jag kan välja på guidade meditationer mellan 3 och 30 minuter. Än så länge klarar jag av 3 minuter utan att flyga iväg i tanken även om jag så sitter på tunnelbanan. Det intressanta är att axlarna sänks redan vid första plonget när meditationen startar. Jag ser en tydlig nytta med att ha ett så konkret verktyg för att minska stress och komma i kontakt med min hjärna (mind) för att kunna stötta gruppen på bästa sätt.

Kan det vara något för dig? Har du andra närvarotips får du gärna höra av dig till oss på info@Facilitatorhuset.se.