Naturvårdsverket vill ha mer delaktighet

Naturvårdsverket är en av flera i offentlig sektor som har luppen på delaktighet nu. Framför allt vill de få mer dialog med sina externa parter och genomför under våren och hösten ett antal utbildningar för att medarbetarna ska känna sig mer trygga med detta. Vi tycker deras modell för delaktighet är så bra att vi gärna delar med oss av den.

Den första delaktighetsformen är information. Det är den lägsta graden av delaktighet. Om du inte har tillgång till information är det omöjligt att ens försöka vara delaktig. Kännetecken för information är att det i grunden är en envägskommunikation. Det gör det förstås lite svårare att veta att informationen verkligen har gått in. Du kan ju tex skriva en massa saker på en webb utan att någon läser det och trycka upp fina broschyrer som genast hamnar i pappersinsamlingen. Men håller du ett informationsmöte där ni ses fysiskt är det lättare att få ett kvitto från gruppen att de tagit del av informationen. Detta kan göras genom att uppmuntra tvåvägskommunikation på mötet tex genom att ställa frågor till deltagarna, låta dem reflektera i bikupor samt självklart låta dem ställa frågor till dig. Jag tror vi alla varit med om tillfällen då vi hellre vetat om något – även om det inte är något vi uppfattar som positivt – än att leva helt i ovisshet. Fantasierna är ofta värre än verkligheten och då känns det skönt att åtminstone få veta sanningen! Häng med här på bloggen så får du veta mer om nästa form av delaktighet:-)

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med delaktighet på möten