Sant eller falskt om möteskultur?

Jag läste av en händelse i en bok om teambuilding i helgen när jag rensade böcker (Teamarbete i praktiken, 1999, skriven av Lawrence Holpp). Boken slog magiskt upp sidan om att leda möten med arbetslag och mina ögon fastnade för en lite textruta:

”Sant eller falskt
– Ett möte är en händelse där minuter vinns och timmar förloras.
– Ett möte är en sammankomst där människor talar, inte säger något och sedan blir oense.
– Ett möte är nödvändigt när du inte vill uppnå något.
– Längden på möte ökar med antalet människor är med.
Om dessa påståenden verkar sanna så ska du tänka på följande observation av Terrence Deal och Allan Kennedy, författare av Corporate Cultures: – Ett mötes form är helt enkelt en reflektion av kulturen. ”

Jag själv får ofta höra liknande uttalanden när jag håller kurs. Har du kanske hört detta på din arbetsplats? Kanske dags att ändra på möteskulturen …

Läs mer om möteskultur på vår hemsida