Mötesdilemma – Vi hinner inte med hela agendan….

Våren är här och när löven spricker upp blir jag påmind om att tiden går….nyss var det vinter och grått och kallt! I facilitatorrollen (mötesledarrollen) har jag klockan ständigt i mitt medvetande. Vanliga problem med möten är att man inte hinner med allt som står på agendan. Men då undrar jag hur man tänkt? Problemet är nog egentligen att man inte tänkt alls helt enkelt. En framgångsfaktor för ett effektivt möte är att man har en väl genomtänkt agenda och ett detaljerat körschema som beskriver vilken tidsåtgång som är planerat för respektive punkt, samt hur diskussionen ska genomföras. Ska man stå, sitta, prata i små/stora grupper, använda lappar, blädderblock etc etc. Under arbetets gång med att ta fram körschemat för mötet, så upptäcker du om tiden kommer räcka till eller inte. Det kan naturligtvis uppstå viktiga diskussioner under mötet som gör att hela tidsschemat spricker, men väldigt ofta går det att redan iförväg veta om man planerat in för mycket för den tidsram som finns. Då är det bara att prioritera! Nu hoppas jag du prioriterar att njuta av våren också:-)

Läs mer om facilitering här…