Effektivare möten – men sen då?

Vi har upptäckt att det är väldigt vanligt att den som anlitar oss är mycket noggrann med att tillsammans med oss planera mötet så att själva mötet blir precis så som man tänkt sig. Mycket engagemang, dynamik i rummet och värdefulla diskussioner. Däremot vill vi slå ett slag för att verkligen se till att möjliggöra så att man också efter mötet – när den stressiga vardagen knackar på igen – tar tillvara på den energi som skapats kring frågeställningarna som mötet berörde. Allt för ofta slutar möten med att någon deltagare frågar: Vad händer nu? Vilken skillnad gör de här diskussionerna vi haft ”egentligen”? Det skapar osäkerhet hos deltagarna om vad som förväntas av dem och går tiden för länge efter mötet och inget händer inom området så faller det i glömska och energin förspills i onödan. Skräckexemplet är ett företag vi träffade på, där man fyra år i rad hade ägnat sig åt att göra SWOT-analyser (styrkor, svagheter, möjligheter och hot) över sin verksamhet på den årliga kick-offen. Men man glömde varje år att ta tillvara på resultatet och omvandla det till att utveckla och förbättra verksamheten. Gissa om medarbetarna kände sig sugna på att göra samma sak på nästa kick-off……Detta är så lätt att undvika!! Det allra enklaste sättet är kanske att avsluta varje möte med någon form av handlingsplan som tydligt uttrycker vad som åligger vem och när det ska vara klart. Redan i planeringsstadiet av mötet måste även frågor som ”hur kommer vi sen kunna jobba vidare med resultatet”  besvaras.

Till Facilitatorhuset