Facilitering börja växa i offentlig sektor

Vi har märkt att det är allt större intresse för facilitering framförallt i den offentliga sektorn. Ett exempel på det är en myndighet där vi förra året höll kurs i facilitering. Andra enheter inom samma myndigheten har blivit så imponerade av deras förmåga att leda workshopar och dialogmöten att de nu hör av sig och också vill ha kurs (vilket vi ser som det bästa betyget man kan få som kursleverantör).

Mycket av deras arbete handlar om att föra dialog – dialog internt inom myndighetsvärlden, kommun och landsting och också med privat näringsliv och medborgare. Facilitering är en viktig kompetens för att kunna lyckas bra med det arbetet.

Läs artiklar, rapporter och länktips om facilitering på Facilitatorhusets hemsidan.