Effektiva möten – vad är det?

På våra kurser brukar vi fråga våra deltagare hur mycket tid de spenderar i möten. Det brukar röra sig om 40-50% i snitt. Det är ofta projektledare, verksamhetsutvecklare och chefer på våra kurser och då blir det i regel lite högre än snittet i Sverige, vilket ligger på ungefär 20-25 % enligt mätningar från MQM (Meeting Quality Management).

Ibland frågar vi också deltagarna de kan göra en uppskattning på hur stor del av dessa möten är effektiva? Med effektiva menar vi här möten som bidrar till organisationens utveckling (vision, affärsidé, mål och handlingsplaner etc).

Svaren varierar kraftigt. Några opponerar sig direkt och säger att det ju faktiskt är viktigt att vi lär känna varandra också. Här ser vi ingen motsättning – självfallet behövs goda relationer för att göra ett bra jobb. Några säger att det mindre än hälften av mötena som är effektiva. Här behöver man inte vara civilekonom för att förstå att det är ett gigantiskt svinn.  Prova att räkna på det du med:  Vad kostar en timmes möte med tio deltagare som inte leder någon vart? (tid x antal deltagare x timkostnad).

Gör gärna ett snabbtest på din möteskultur