Mötesdilemma – Låg energi i mötet

Energin i rummet är låg. Ingen vill ta ordet – deltagarna sitter och lurpassar på varandra och förväntar sig att mötesledaren ska agera.  Här ger vi några exempel på vad du kan göra som mötesledare: Ta en kort paus eller bensträckare. Om gruppen suttit stilla länge och lyssnat – låt deltagarna prata i mindre grupper utifrån en frågeställning. Ändra möbleringen i rummet. Ta bort borden. Använd isbrytare. För att få gruppen att ta mer ansvar för mötet kan du fråga gruppen hur de tycker att mötet går – pratar vi om rätt saker? Jobbar vi på ett effektivt sätt? Samla in förslag på hur ni kan öka energin i mötet.

Läs mer om Facilitatorhuset hur vi kan hjälpa er med kurser i effektiva möten, facilitering och förbättring av möteskultur. Maila förslag på mötesdilemman till info@facilitatorhuset.se.