Mötesdilemma – Dåligt fokus på mötet

Ibland förekommer sidoprat eller detaljdiskussioner och det kan vara svårt att hålla sig till syftet med mötet. För att hålla fokus kan du påminna om det egentliga syftet med mötet och fråga om diskussionen bidrar till det. Om diskussionen inte bidrar till mötets syfte och mål kan du använda en så kallad ”P-ruta”. Skriv P-ruta på ett blädderblock och anteckna rubrik på diskussionen. Du visar respekt för att diskussionen är viktig men markerar att ni just nu inte kommer att fortsätta den utan det får ske vid annat tillfälle.

Läs mer om Facilitatorhuset hur vi kan hjälpa er med kurser i effektiva möten, facilitering och förbättring av möteskultur. Maila förslag på mötesdilemman till info@facilitatorhuset.se.