Mötesdilemma – Det är trögt, ingen säger något på mötet

Du frågar gruppen vad de tycker om i en viss fråga och ingen svarar – det är helt tyst! Här kommer några exempel på vad du kan göra:

– Låt deltagarna prata i bikupor (grupper om 2-3 personer). Låt sedan varje bikupa dela med sig av sina samtal till hela gruppen.

– Om det är brist på syre, ljus eller kanske helt vanlig trötthet som är orsaken till trögheten kan det vara så att gruppen behöver en fem minuters bensträckare.

– Märker du att stämningen är tillknäppt eller allvarlig kan det vara bra att planera in en ”isbrytare”- en uppvärmningsövning – för att få igång engagemanget. En isbrytare kan vara att be deltagarna presentera sig för varandra. En annan isbrytare kan vara att bjuda på kaffe och bulle. Du kan även använda olika former av lekar/övningar för att bryta isen.

Läs mer om Facilitatorhuset hur vi kan hjälpa er med kurser i effektiva möten, facilitering och förbättring av möteskultur. Maila förslag på mötesdilemman till info@facilitatorhuset.se.