Satsa på mål och roller för att utveckla gruppen

Vad har din grupp för mål för att utvecklas? Vad har du och dina kollegor för roller
i gruppen? Enkla frågor som är lätt att haspla ur sig lite snusförnuftigt – men svåra att svara på varje dag.

Mål och roller är viktigare för gruppers prestation, t o m viktigare än sammanhållning enligt forskningsstudie som utförts av DeChurch och Mesmer-Magnus (2010). När gruppens medlemmar har samma bild av gruppens önskvärda tillstånd kan den sägas ha gemensamma mål. Om vi dessutom lägger till att medlemmarna i gruppen är beroende av varandra för att lösa gruppens uppgift och motsvarar de roller som krävs för gruppens måluppfyllelse så går arbetet som på räls.

Om det nu är så enkelt – är det inte bara att klargöra det då? En svårighet i detta är att det är svårt att få mål och rollen ”under huden ” bara genom att skriva upp dem. Det behövs utrymme för reflektion för alla i gruppen och en aktiv handlingsplan som följs upp kontinuerligt för att lyckas.

Mer om detta på vårt frukostseminarium den 10 december

/Pia