Tydlighet för friskare arbetsplatser

Folkhälsovetaren Cathrine Reineholm, Linköpings Universitet menar att den mest övergripande faktorn som har inverkan på vårt välmående på jobbet handlar om tydlighet. Vi behöver veta vad som förväntas av oss helt enkelt. Mål för organisation och individ måste vara tydliga för alla . Det räcker inte med att de bara är nedskrivna någonstans, utan alla måste förstå vad de innebär och vilka krav som ställs på dem då. Det gäller såväl i projekt som i linjearbete. Enligt Cathrine Reineholm bör hälsoarbetet inte bara utgå från individen, såsom träningskort, fruktkorg etc. Det är så mycket effektivare att arbetsgivaren istället jobbar med helheten och skapar tydlighet i organisationen. En bra början är att säkerställa tydlighet på alla möten. Vilken enorm kraft det skulle få!!! Bara tanken på att alla medarbetare alltid lämnar varje möte med exakt samma bild av vad de kommit fram till kan man ju bli euforisk över:-)

/Maria

Mer om hur man skapar tydlighet på möten här

frukt