Demokrati för överlevnad och kul jobb!!

Av världens tio snabbast växande länder ligger sju i Afrika – ja du läste rätt!! I helgens Näringslivsbilaga i Svenska Dagbladet berättar Anthony Black, professor vid School of economics vid Kapstadens universitet att det finns två huvudfaktorer bakom uppsvinget: fred och demokrati. Antony säger att det fungerar åt andra hållet också att tillväxten i sig stärker de demokratiska krafterna. Vi känner igen samma mönster på arbetsplatserna – det skapar engagemang och tillgång till nya idéer att lösa framtidens utmaningar. Om du har verktyg för att skapa tydlighet, delaktighet och ta tillvara på kreativiteten är det lättare att driva demokratiska processer och skapa framgång. Vi vill gärna dela med oss av våra verktyg som är handfasta och ger resultat.

Facilitering för chefer/projektledare 28 januari 2013

Grafisk facilitering 24 jan (Gbg) samt 11 feb (Sto)