Väggapa, pedagog eller polis?

När vi leder möten behöver vi använda oss av olika stilar vid olika tillfällen. Den yviga gruppen behöver kanske en polis som styr med tydliga överenskomna regler och inte drar sig för att säga till om någon inte följer dem. När grupparbeten ska genomföras är det extra viktigt att pedagogen i dig lyser igenom så att alla förstår uppgiften. En vanlig stil många facilitatorer använder är också att bli väggapa. Dvs håller sig mycket vid resultatet som produceras på väggen, kanske  i form av lappar, och gärna själv flyttar runt dem, istället för att låta gruppen göra det. Väggapans stil handlar om att göra gruppen fysiskt inaktiv och mer diskuterande medan facilitatorn dokumenterar det som sägs. Som vanligt när det gäller facilitering finns inga exakta svar om vad som är bra eller dåligt. Att använda rätt stil vid rätt tillfälle är en konst!

Läs mer om facilitering här