Kundspelet – vilja att förändra och utveckla

Sätt igång engagemang och dialog med att spela Kundspelet – ett roligt sätt att prata om allvarliga saker. 

Kundspelet är ett strukturerat sätt att skapa dialog kring frågor som man vill sätta luppen på och utveckla i organisationen. Att spela, samla poäng triggar vårt belöningssystem och lockar fram kreativitet och engagemang hos deltagarna.  När vi kopplar spelform till att utveckla vår egen verksamhet inom exempelvis kundmannaskap, medarbetarskap och strategi, så får vi inte bara engagemang utan även mycket välslipade lösningar och argument. Kundspelet är ett medryckande lagspel för alla –  från tävlingsinriktade till mer eftertänksamma.

Varje spel kundanpassas

Frågorna är centrala och väljs noga ut för varje gång för att passa gruppen. Följande grunduppsättningar finns:

  • Kundspelet – säljutveckling och kundbemötande
  • Strategispelet – förankra strategiska processen
  • Medarbetarskap- medarbetares bidrag och samspel
  • Ledarskapsspelet –  lyfter viktiga aspekter av ledarskapet

Över 300 workshopar med totalt mer än 6500 personer har spelat hittills. Exempel på kunder är: Cloetta, Scandic, Danske Bank, Toyota och Silja Line.
De har bland annat använt spelet för att kommunicera vision/tydliggöra behovet av förändring, motverka motstånd mot förändring och/eller skapa engagemang för nya rutiner och diskutera sätt att mäta framsteg.

Spelformatet

Den optimala gruppstorleken är 12-25 personer. Spelworkshopen förbereds innan så att de rätta frågorna väljs ut. Genomförandet tar ungefär en dag och består av själva spelandet av brädspelet med gruppdiskussioner, sammanfattning av lärdomar och personliga löften. Spelprocessen innehåller också uppföljning, för att säkra att det verkligen skapas en förändring i organisationen.

Customer-game-small-size-350x350
spelsittning-300x225