Digitala möten fortsätter

Corona epidemin har satt spår, spår som vi troligen inte kommer att backa från helt och hållet. Troligen kommer vi fortsätta att mötas digitalt i större utsträckning än vi gjorde innan epidemin. Den som idag investerar sin tid att lära sig mer om att mötas digitalt tror jag kommer att ha stor nytta av det även i framtiden helt enkelt för att det finns fördelar när det gäller minskad tid för resor, minskad miljöåverkan och ökad möjlighet att få ihop privatlivet.

Vi vill dela med oss av våra bästa tips för att lyckas med digitala möten 🙂

 1. Använd headset så att du hörs och hör bra i mötet 
 2. Ha ljus framifrån och placera din kamera i ögonhöjd så att andra deltagare inte behöver inspektera dina näshår.  Ett enkelt knep är att pallra upp laptopen med böcker eller att ha en fristående webbkamera.
 3. Kontrollera din uppkoppling med www.bredbandskollen.se. Du bör ha minst 10 MB/s
 4. Planera för en pre-incheckning 15 minuter innan start så att alla kan logga in och kontrollera tekniken. Det här är även ett tillfälle att småprata innan ni startar, något vi brukar göra när vi ses fysiskt på väg till mötet eller vid kaffeautomaten.
 5. Hälsa på varandra vid starten. Många mötesledare är ivriga att riva av möten och det är ett säkert sätt att tappa deltagarna på en gång. Gå gärna laget runt och säg namn, roll, förväntan eller något annat för att lära känna varandra. Sätt deltagarna i framsätet.
 6. Stäm av gemensamma spelregler för mötet. Kulturen kan variera väldigt. Vill du få hög grad av interaktivitet och engagemang rekommenderar vi att alla deltagare har bild och ljud på hela tiden. Det skapar direkthet i samtalet och gör att deltagare undviker att göra annat på mötet.
 7. Planera in interaktivitet kontinuerligt. Att vara inaktiv längre än 15 minuter riskerar “utzoomning”.
 • Hur kan man variera aktiviteten på det digitala mötet?
  • Gå laget runt
  • Använd handuppräckning (fysiskt eller digitalt).
  • Ställ frågor direkt till deltagare med namn först.
  • Be deltagare skriva i chatten. Glöm inte bort att sedan igenom dessa. Ett knep att hitta var kommentarer börjar är att själv skriva frågan i chatten. Chatten är också värdefull att spara och titta på efter mötet.
  • Använd gemensamma arbetsytor för att få deltagare att skriva/rita. I Teams finns whiteboard, i Zoom finns något som heter Annotate och kan användas både i whiteboard eller rakt över en presentation. Vill ni arbeta i gemensamma arbetsytor som även kan användas efter mötet (asynkront) finns exempelvis Google Jamboard, Google document, Mural, Miro.
  • Använd snabbenkäter för att stämma av läget i gruppen. I Zoom kallas det för Poll. Du kan även använda externa verktyg som Mentimeter.
  • Arbeta i digitala grupprum. I Zoom är det idag enkelt för mötesledaren att snabbt skapa grupprum/bikupor och blanda runt grupperingarna allt eftersom. I Skype och Teams får man idag boka parallella möten. Teams håller på att utveckla liknande funktion som Zoom.