Det krävs mod att leda möten!

Jag blir ständigt påmind om vikten av att våga ”sticka ut” och  göra annorlunda när jag träffar kursdeltagare i facilitering. pel-130404-981_hdr

Kursdeltagare: – Ja men det här funkar ju när du gör det, men när jag, som alla är vana vid leder möten på ett visst sätt, ska göra det så kommer det kännas jättekonstigt och krystat”

Jag: – Jag förstår känslan, men börja med att förändra nåt litet, så fortsätter du så för varje möte. Rätt som det är gör du saker med grupper som du aldrig trodde du skulle våga. Kom ihåg att alltid förklara varför ni ska göra en viss övning och tro till 100% på att det kommer hjälpa gruppen.

Kursdeltagare: – Jo det är sant…det gäller att våga börja bryta mönster…..

Det gäller att alltid ha kompassen och riktningen klar för sig i mötesledarrollen. Jag leder mötet för att hjälpa gruppen att samarbeta så effektivt som möjligt den
här stunden. Mitt uppdrag är att låta gruppen gå igenom en process som jag tror kommer hjälpa dem på bästa sätt att nå målen. Med det klart och tydligt uttalat för mig själv och gruppen får jag lättare modet – och därmed svängrummet att variera mötet på bästa sätt.

/Maria