Du minns mer när du skriver för hand!

Läste i Modern Psykologi att den som skriver för hand kommer bättre ihåg än den som antecknar i dator. De refererar till en studie publicerad i Psychological Science där 65 amerikanska collegestudenter fick lyssna på inspelade föreläsningar och anteckna vad som sades. När det handlade om att minnas fakta var det ingen stor skillnad mellan de som antecknat för hand och det som skrev på dator. Däremot kunde de som hade antecknat för hand bättre redogöra samband då de samtidigt reflekterat som de antecknade.

Här vill jag förstås dra parallellen till grafisk dokumentation där det som sägs antecknas på ett gemensamt protokoll som alla på mötet kan se samtidigt som det växer fram. Detta arbetssätt skapar reflektioner under tiden och också en gemensam bild i slutändan. Undrar vad en undersökning mellan powerpoint jämfört med grafisk dokumentation under en föreläsning skulle ge för skillnad i förmåga att minnas? Vad tror du?

Läs mer om grafisk dokumentation på facilitatorhuset.se/tjanster/grafisk-facilitering/

/Pia