Promenera dig till kreativitet

Söndagens Svenska Dagbladet delar med sig av forskning från Stanforduniversitetet som undersökt om vi verkligen blir mer kreativa av att gå. De bekräftar i sin analys att så var faktiskt …