Variation skapar delaktighet på möten

I helt vanliga möten sitter vi ofta runt ett bord och pratar. Det blir lätt samma personer som låter och samma som är tysta. Prova vad som händer om du i det lilla 5 personers-mötet kastar ut en fråga och låter deltagarna själva fundera på svaret först under 15 sek innan du går laget runt och frågar deltagarna vad de kom fram till.  Kanske även de mer analytiska som gärna vill tänka innan de pratar då hinner få en syl i vädret också. En annan variant är att låta deltagarna  reflektera tillsammans två och två (eller i trios) innan diskussionen öppnas upp för hela gruppen. Då ges den tystlåtne möjlighet att indirekt bidra till diskussionen genom att hen sannolikt deltagit i bikupans diskussioner tidigare. Och VIPS! så hade delaktigheten på mötet ökat med kanske 50%!

Allt gott!!

/Maria

Mer om facilitering här