Stå upp på mötet

I tidskriften Modern psykologi, februari 2013, skriver Oskar Henrikson om en studie som gjort på företag inom teknikbranschen. Det som har observerats är att det är vanligt att man står upp och har korta dagliga möten. ”78 procent av de anställda gör”. I artikeln beskrivs även en studie, som är gjord för att se hur kvaliteten på beslut påverkas av att stå jämfört med att sitta. Studien visade att stående grupper fattade lika bra beslut men på två tredjedelar av tiden.  Man alltså kontatera att grupper får mer gjort på kortare tid genom att stå upp!  Hur svårt kan det vara – prova så får du se!

I samma artikel rekommenderar Oskar även att man kompletterar korta, stående möten med längre mer ingående möten för att hantera mer komplexa frågeställningar där flera åsikter behöver ventileras innan beslut fattas.